Kursen för ledare men inte chef

Inlagd: 26 januari, 2013 av Peroca Ström

Kursen Ledare men inte chef Kursen Ledare men inte chef i fokus. Aldrig förr har det ställts så höga krav på ledare, medarbetare och chefer som nu. Orsaken är bland annat minskade personalresurser, bortrationalisering av s k mellanchefer, det blir allt vanligare med projektarbete utan ett formellt chefskap, stora organisationsförändringar, ett allt snabbare arbetstempo och [...]

Konstruktiva utvecklingssamtal

Inlagd: 19 januari, 2013 av Peroca Ström

Utvecklingssamtal viktig del i ledarskapsutbildning Ofta ses ett utvecklingssamtal bara som en plikt som man är tvungen att genomföra, snarare än något att se fram emot. Genom en ledarskapsutbildning med fokus just på utvecklingssamtal får man nya perspektiv och metoder, och då kan denna plikt utvecklas till något mycket positivt för båda parter. Det är [...]

Ledarskap och mångfald

Inlagd: 17 januari, 2013 av Peroca Ström

Mångfald alltmer viktigt på ledarskapsutbildning I dagens arbetsliv har synen på ledarskap förändrats på många sätt. Samhällsansvar, hållbarhet och etik är en självklarhet för många företag, och detta är faktorer som alltmer styr både konsumenternas val av produkter och företagens val av samarbetspartners. Genom en ledarskapsutbildning kan man få perspektiv på sitt ledarskap, och hitta medel [...]

Motivation

Inlagd: 4 januari, 2013 av Peroca Ström

Bra ledarskapsutbildning ger motivation Enligt en nyligen publicerad undersökning uppger var tjugonde svensk – av de 5000 personer som svarat – att VD är deras drömjobb. Bland de yrkesverksamma var VD-jobbet dubbelt så attraktivt som bland arbetslösa och studerande, möjligen relaterat till hur pass optimistisk man är om sina egna karriärmöjligheter. Speciellt intressant är kanske [...]

Nybliven chef

Inlagd: 1 januari, 2013 av Peroca Ström

Nybliven chef går kurs i förhandlingsteknik Det finns många olika typer av förhandlingssituationer som man kan hamna i som nybliven chef, och hur man hanterar dessa är av avgörande betydelse för att man ska göra ett gott intryck och väcka förtroende hos sina medarbetare. En kurs i förhandlingsteknik ger användbar kunskap och höjer kompetensen betydligt. [...]