Personlig effektivitet

Inlagd: 26 december, 2012 av Peroca Ström

Kursen personlig effektivitet lär dig hantera energitjuvar Om man vill uppnå en högre grad av personlig effektivitet i sin vardag, bör man sträva efter en rytm eller ett energiflöde, utan flaskhalsar, tidstjuvar, energitjuvar eller vad man nu väljer att kalla det som gör att man kör fast, och kanske går till kaffemaskinen, tar en rökpaus, [...]

Ledarskap för chef och ledare

Inlagd: 22 december, 2012 av Peroca Ström

Utbildning för chef och ledare Ledare men inte chef är titeln på utbildningen som nu är mer aktuell än någonsin tidigare. Nu går det snabbt. 40-talistgenerationen är på väg ut och en ny generation är på väg in. En generation som alla är födda mellan 1982 och 2000 och generation som till stor del lever [...]

Distansarbete

Inlagd: 11 december, 2012 av Peroca Ström

Distansarbete Distansarbete är ett begrepp som har kommit för att stanna. Allt mer arbete kan utföras, och utförs faktiskt, från andra platser än skrivbordet på jobbet. Det kan påverka personlig effektivitet på olika sätt, och det finns faktiskt både för- och nackdelar med distansarbete. I storstäderna har det blivit allt vanligare att man sitter med [...]

Partiledare som ledare

Inlagd: 8 december, 2012 av Peroca Ström

Framgångsrika partiledare skapar förtroende Partiledare är en förtroendepost. Mandatet innebär att den överordnade uppgiften för Socialdemokraternas partiledare är att hålla ihop partiet men även att vinna valet. Med åren så löste Tage Erlander uppggiften med auktoritet och praktisk erfarenhet. Han var den bästa partiledaren för Sverige, det är nog alla överens om. Olof Palmes med vietnamdemonstration [...]

Chefer

Inlagd: 4 december, 2012 av Peroca Ström

Brist på chefer Det råder ledarbrist och brist på chefer i världen. Det ställs allt högre krav på amerikanska chefer. Men ledarskapskunnandet förfinas och det finns färska råd att tillgå på modern ledarskapsutbildning. Någon entydig trend handlar det dock inte om. Tvärtom innehåller råden allt från krav på företagen att ta samhällsansvar till ”det ledarlösa [...]

Om ledarskap

Inlagd: 2 december, 2012 av Peroca Ström

Om ledarskap – det personliga ledarskapet Nina Lörnell, Administrativ direktör, Stadskansliet, skrev denna tänkvärda krönika om ledarskap för en tid sedan: ”Lust att leda Ledare och ledarskap. Smaka på orden, vänd och vrid på dem och fundera över deras betydelse för just Dig. Jag lyssnade för flera år sedan på biskop emeritus Helge Brattgård som talade om [...]

Toppchefer

Inlagd: 1 december, 2012 av Peroca Ström

Framtidens toppchefer Först måste man identifiera de duktiga förmågorna, talangerna. Sedan måste man stödja deras individuella utveckling och får dem att arbeta för den gemensamma framgången – helst i flera år. Att hitta skickliga och talangfulla förmågor och hålla kvar dem på nyckelpositioner inom företagen blir åtminstone inte enklare – för att inte tala om förädlingen [...]