Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning ny som chefLedarskapsutbildning med för dig som söker utbildning med ökad inlärning och till lägre kostnader. Professionell ledarskapsutbildning utvecklar dig i din profession som ledare och du får tid att fokusera på ditt ledarskap, oavsett om du är chefs eller är ledare. Här återfinner du infallsvinklar om ledarskap och ledarskapsutbildningar. Välj rätt ledarskapsutbildning – kontakta oss för rådgivning.

Att välja rätt ledarskapsutbildning är mycket viktigt!

Managementexperter menar att en vanlig miss är att vi tror att beslutsfattande mest handlar om att hantera personalfrågor, affärsplaner och budget, när nästan 70 % av tiden gå åt till att hantera relationer. Under allt rationellt tänkande är det känslorna som styr. Därför bör alltid självutveckling ingå i en ledarskapsutbildning.

Brådska inte utan ta dig tid att nogsamt gå igenom kursinnehållet när du skall köpa en ledarskapsutbildning. Ta även referenser. Kontakta några av dem som har gått aktuell ledarskapsutbildning, och be den berätta om vad de tyckte och hur de upplevde utbildningen och de olika kursavsnitten.

Professionell ledarskapsutbildning

Att slimma organisationen har under ganska många år varit en genomgående trend inom svenskt näringsliv. Genom att dra ner på antalet anställda har man sänkt kostnaderna, och allt mer av arbetet har istället utförts av bemanningsföretag eller flyttats utomlands. Fokus har i första hand legat på att skapa så kallade aktieägarvärden, men ett ledarskap som sätter aktiekursens utveckling i första rummet, på bekostnad av exempelvis personalpolitik, riskerar att på sikt påverka själva företagets utveckling negativt.

Ansvarsfullt ledarskap

Det finns ju fler grupper än aktieägarna som har nytta av att det går bra för det enskilda företaget och även för näringslivet som helhet, exempelvis kunder, leverantörer och anställda. Och ett ledarskap där man lyfter blicken från aktiekursen och använder ett helhetsperspektiv kan visa sig lönsamt på många sätt. På samma sätt som man bör tänka långsiktigt när det gäller användning av övriga resurser, bör ett ansvarsfullt ledarskap präglas av en långsiktig personalpolitik och med fokus på professionell ledarskapsutbildning av ledare.

Ledarskapsutbildning för nyblivna chefer

Det finns flera företag som erbjuder en ledarskapsutbildning för nyblivna chefer och Hjärtum Utbildning är en av dem. Där får du tips och råd på hur du bäst startar i din nya roll som chef och ledare. Det är viktigt att du hittar ett arbetssätt som passar dig som person och som känns naturligt. Då chefsrollen är något du blivit tilldelad är ledarrollen däremot något du måste förtjäna. Du ska hela tiden sträva efter att få dina medarbetares förtroende och respekt genom ditt sätt att vara och din relation med dem. Om du får dina kollegor att må bra och känna sig duktiga kommer de att följa dig.

Ny i rollen som chef och ledare

Under en ledarskapsutbildning för nyblivna chefer kommer du få de verktyg som hjälper dig på väg in i rollen som chef och ledare. Det kommer att bli din uppgift att skapa en trevlig och öppen atmosfär på din arbetsplats därför måste du ha vissa saker i åtanke. Var snäll när du tar upp misstag som någon av dina medarbetare gjort. Om du skapar en miljö där misstag är katastrof kommer du få rädda medarbetare som inte vågar göra fel och därför också inte kommer att sticka ut.

Nätverka under ledarskapsutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer måste även bli bättre på att ta hand om sig själva. Med en ledarskapsutbildning i ämnet får du lära dig vikten av att prata med människor i samma situation som du. Ventilera med andra chefer om saker som hänt och utbyt erfarenheter med varandra. Som chef och ledare kommer du alltid att vara mer utsatt på din arbetsplats då du har den position du har. Det finns de som aldrig tycker om en chef men släpp det så fort du kan. Som ny chef är det ett hett tips att spela självsäker även fast du inte är det. Att visa för mycket svaghet kommer att sänka din roll.

Ledarskapsutbildning för nya chefer

Under en ledarskapsutbildning för nya chefer får du lära dig grunden till att planera och strukturera upp dina arbetsuppgifter. Du får de verktyg som gör att du själv kan jobba på det sätt du tycker fungerar för dig och som passar dig som person. Kunskap varvas med praktisk träning där du får känna på chefs- och ledarrollen i vanligt förekommande situationer. Du kommer att få jobba med olika frågeställningar kring din nya position. Vad innebär det nya ansvaret? Hur kan du åstadkomma resultat genom andra på bästa sätt? Hur får du med dig dina medarbetare? Andra viktiga frågeställningar handlar också om hur du behåller balansen mellan jobb och privatliv.

Hur du undviker vanliga misstag

En ledarskapsutbildning för nya chefer kommer att hjälpa dig en bra bit på väg i din nya roll. Du kommer att få kunskap om hur du undviker vanliga misstag och de onödiga fallgropar som kan dyka upp. Det kommer att ställas stora krav på dig, både förväntningar och skepsis är höga redan från början. Med en utbildning eller kurs i ämnet blir du mer förberedd och kommer därför känna en större självsäkerhet inför positionen. Medarbetarna kommer att få förtroende för dig snabbare och om du även tydligt visar vilka normer som ska gälla på arbetsplatsen kommer du tidigt att skapa ett gott arbetsklimat.

Utveckla ditt ledarskap inför kommande utmaningar

En ledarskapsutbildning för nya chefer ger dig en enormt bra grund att stå på inför kommande utmaningar. Det är dock många olika faktorer som spelar in om du ska lyckas bli en bra chef och ledare. Du behöver ha en bra självkännedom, en medvetenhet om hur du påverkar din omgivning, kunskap om hur du kommunicerar med andra på ett tydligt sätt och mod att ta de tuffa och svåra besluten. Det kan tyckas vara många delar som ska stämma om man ska kunna bli en bra chef men det viktigaste ändå är att vara sig själv.

Ledarskapsutbildning nuLedarskapsutbildning för nybliven chef

Att som nybliven chef gå en ledarskapsutbildning kan göra stor skillnad, speciellt i början då du garanterat får en enklare start. Ju fler förkunskaper du har desto mer beredd kommer du att vara på de krav som ställs och på det högre tempo du antagligen är ovan vid. Chefer och ledare har idag en större roll över lag i de flesta organisationer än för några år sedan. Det beror med största sannolikhet på det ökade trycket på marknaden företag står inför. Det sker hela tiden förändringar inom verksamheten vilket ger chefer och ledare en central roll till för att skapa mening och samhörighet.

Hitta balans mellan chefs- och ledarrollen

En ledarskapsutbildning för en nybliven chef kan vara det som gör skillnaden mellan en bra chef och en framgångsrik chef. Under en sådan utbildning eller kurs får man de verktyg som behövs för att som chef och ledare kunna sammanföra de båda rollerna. Att hitta en balans mellan chefs- och ledarrollen lägger grunden för framgång men det krävs också kunskap och praktisk träning. Du kommer att ha många olika ansvarsområden och utan en fungerande struktur kan även de enklaste hjälpmedel bli stressfaktorer. Det handlar om att hitta ett arbetssätt vilket passar dig som person och som känns naturligt.

Utbyta erfarenheter under ledarskapsutbildning

På en ledarskapsutbildning kan en nybliven chef träffa andra chefer i samma situation. Att utbyta erfarenheter och tankar är en viktig del i en chef- och ledarroll. Du kommer att ha en position där du inte alltid kan vara alla till lags och du kommer garanterat känna frustration över dina medarbetares beteende ibland. Det är då som du måste ventilera med andra chefer och ledare för att få ny energi att fortsätta. Ditt välmående är A och O om du ska trivas som chef. Se till att sätta tydliga regler och visa vem du är redan från början så du kan skapa ett trevligt arbetsklimat.

Ledarskapsutbildning för unga chefer

Att vara en ung chef idag är inte enkelt. Det finns fortfarande en hel del fördomar, speciellt mot unga människor, om vad de klarar av och inte. Det finns också de på arbetsplatsen som kan komma att motarbeta unga chefer då de kanske velat ha samma position själva eller ser ner på den aktuella ledaren på grund av yngre ålder. Självklart kan det vara så att en yngre människa helt enkelt inte har samma yrkeserfarenhet än någon som arbetat längre än denna och därför är det extra viktigt som ung ledare att kunna lyssna på dina kollegor. Att gå en ledarskapsutbildning kommer att gynna dig som chef i alla lägen oberoende ålder.

Kurs inom ledarskap ger dig extra kompetens

En ledarskapsutbildning eller en kurs inom ledarskap kommer att ge dig extra kompetens som du alltid kommer att ha nytta av, vare sig du är en ung chef eller en veteran inom organisationen. Då unga chefer har en mer utsatt position än någon som är äldre är det särskilt viktigt att du som ledare vågar lyssna och rådgöra med dina anställda. Det kan vara ett faktum att vissa av dina kollegor har fler år av erfarenhet än du själv inom vissa områden och därför måste du vara ödmjuk nog att ta hjälp av dina medarbetare. Kom ihåg att en chefs uppgift inte är att veta allt utan att leda ditt arbetarteam mot era mål.

Ledarskapsutbildning ger struktur och arbetsglädje

En risk som finns för unga chefer är att alla krav och det stora ansvaret blir en stressfaktor istället för en arbetsglädje. Det kan bero både på att yngre människor i större utsträckning även vill kunna ha en fritid och ett privatliv utanför jobbet men också att fler organisationer måste börja omstrukturera ansvaret en aning och anpassa sig efter en ny generation på frammarsch. Med en ledarskapsutbildning kan man få hjälp med att skapa en välbalanserad struktur som gör arbetet roligare.

Ledarskapsutbildning i arbetsmiljö

Att komma som ny chef eller ledare på ett företag är inte så enkelt i sig men att upptäcka att man har oengagerade medarbetare i sitt team kan vara en rejäl utmaning. Att också vara vaksam mot latmaskar är en uppgift som ingår i en chefs eller ledarroll, dock måste poängteras att du inte är någon fångvaktare utan du måste helt enkelt bara ha de rätta verktygen för att kunna handskas med dessa. Oftast är dessa omotiverade och behöver därför rätt motivation av dig som chef. På en ledarskapsutbildning får du enkla tips på hur du bäst motiverar din personal.

Var vaksam mot latmaskar

Det som många chefer och ledare gör mindre bra är att ge kritik som motiverar medarbetaren istället för att trycka ner denna. Feedback är något vi alla behöver för att kunna utvecklas men det är oerhört viktigt på vilket sätt vi får bra och framförallt mindre bra kritik. Om du som ledare eller chef går en ledarskapsutbildning kan du lära dig hur du kan vara vaksam mot latmaskar och bli en ledare som dina anställda motiveras av genom små medel som gör desto större skillnad på er arbetsplats. Med vissa särskilda knep kan du nästan helt undvika all negativitet på jobbet och få en positiv arbetsmiljö alla mår bra av.

Nyckeln till en engagerad arbetsplats

Nyckeln till en engagerad arbetsplats är att hitta och förstå varje enskild individs motivation. Du som chef och ledare kan lätt testa hur motiverade dina medarbetare är genom en medarbetarundersökning som visar svaren svart på vitt. Var vaksam mot latmaskar innan du anställer ny personal och satsa bara på dem som redan känns engagerade och motiverade. Om du dock redan skulle upptäcka omotiverade medarbetare på din arbetsplats kan du lära dig specifika knep om hur du piggar upp dessa genom att gå en ledarskapsutbildning.

Ledarskapsutbildning nuLedarskapsutbildning i beslutsfattande

Många människor är av uppfattningen att vara ledare eller chef innebär till stor del av att kunna ge order till sina medarbetare. De skulle inte kunna ha mer fel. Faktum är att ordergivning inte behöver användas bara för att man som ledare ska ge en anställd en uppgift att utföra. Med en order säger man åt en annan människa vad den ska göra och hur den ska göra det, man ger alltså denne inget utrymme till att tänka själv hur uppgiften ska lösas. Det leder till att personen i fråga inte får välja vilket sätt som är bäst för denne att lösa uppgiften på samt att utveckling hämmas i processen. Lär dig hur man som bäst ger order utan ordergivning under en ledarskapsutbildning.

Ordergivning kan dock användas i vissa speciella situationer. Ett exempel är i militären där en ledare ibland måste ge order då teamet ska utföra en viss specifik uppgift vilken ska lösas på ett redan bestämt sätt. Men även fast detta fall är ett undantag försöker ledare inom militären undvika ordergivning i största möjliga mån. Det kan vara en god idé att få extra vägledning inom området på en ledarskapsutbildning eller dylikt då detta är mycket viktigt för en ledare eller chef att kunna behärska.

Instruktioner istället för ordergivning

På en ledarskapsutbildning får man lära sig att en god ledare ger sina medarbetare instruktioner istället för att använda ordergivning. Istället för att säga åt dina anställda vad de ska göra säger du vad du vill ha gjort. Genom detta sätt ger du dem friheten att på eget vis lösa uppgiften på det sätt de tycker är bäst. Du ska självfallet ge dem vägledning och stöttning om det behövs men ibland kan också ett nytt tillvägagångssätt utvecklas vilket kanske är bättre än det du själv tänkte på till en början.

Ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap

Begreppet kommunikativt ledarskap kan tyckas vara ett finare uttryck för ett gott ledarskap, för vad är ledarskap om inte kommunikation!? En ledarskapsutbildning i ämnet hjälper dig som är chef och ledare att definiera vad begreppet kommunikativt ledarskap egentligen betyder för dig. Du jobbar med frågeställningar där du får vara kreativ och nyfiken på olika tankesätt. Vilka egenskaper tycker du att en god ledare ska ha? Ledarskapet handlar om relationen till dina medarbetare och hur du är som person. Våga vara nyskapande och visa dina kollegor vem du är. Var tydlig med vilka regler som ska gälla på arbetsplatsen i ett tidigt skede så kommer du skapa ett gott arbetsklimat.

Vad är definitionen av ett kommunikativt ledarskap?

Även fast det finns delade meningar om vad definitionen av ett kommunikativt ledarskap är finns det självklart vissa riktlinjer för vilka egenskaper en god ledare bör ha. Under en ledarskapsutbildning inom området kommer du få tips och råd på hur du kan jobba med dig själv för att bli den bästa chefen och ledaren du kan. Att vara ledare innebär att kunna lyssna på sina medarbetare. En skicklig retoriker i alla ära men det är genom aktivt lyssnande som du kommer att få dina medarbetares förtroende och respekt.

Att som chef och ledare våga gå in och hantera konflikter

På en ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap kommer du att få lära dig vikten av att som ledare våga hävda din åsikt men också att kunna ändra åsikt och även efterfråga andras. Att vara chef och ledare innebär att det i slutändan är du som ska ta ett beslut. Det är nästintill omöjligt att i den positionen kunna vara alla till lags och det kommer garanterat tillfällen där du är glad över att du gick en kurs i konflikthantering. Att som chef och ledare våga gå in och hantera konflikter är ett måste. En tydlig och rättvis ledare får oftast den respekt denne förtjänar.

Ledarskapsutbildning i att delegera

Ibland kommer man till en arbetsplats där man upplever att chefen bestämmer allt. För att bli en bra chef eller ledare måste man till att börja med vilja axla den rollen på grund av att du vill vara chef och inte för att du blivit tillfrågad och tackat ja. Att vara chef innebär att kunna släppa kontrollen och att delegera. Du måste våga låta dina medarbetare göra misstag för att lära sig. Uppsatta mål ska nås genom motivation och inte genom att du styr dina anställda med järnhand. En ledarskapsutbildning är till för både den erfarna chefen och den nya då dessa kunskaper alltid kan slipas och förfinas.

Att som ledare vara tydlig med regler och mål

Att som chef eller ledare vara tydlig med regler och mål på en arbetsplats är oerhört viktigt. Det betyder inte att chefen bestämmer allt utan det är riktlinjer som måste dras för att en positiv och harmonisk arbetsmiljö ska kunna infinna sig. Osäkerhet bland medarbetare skapar stress och oro som i sin tur inte för något gott som helst med sig. På en ledarskapsutbildning får man bland annat lära sig att en bra ledares viktigaste verktyg och ledarstil är att kommunicera med sina anställda. Information och feedback är en nödvändighet då alla måste få känna sig hörda och sedda inte minst av sin chef eller ansvariga ledare.

Du ska vara ett föredöme för dina anställda

Under en ledarskapsutbildning eller en kurs i ledarskap får du som chef eller ledare lära dig olika ledarstilar att du måste vara lyhörd för dina medarbetare. Du måste lyssna på vad de säger till dig och ofta läsa mellan raderna. Tänk noga på ditt kroppsspråk då det oftast är mycket starkare än de faktiska ord du säger. Du som kanske vet med dig att du är chefen som bestämmer allt tänk på att du ska vara ett föredöme för dina anställda. Du kan omöjligt ställa krav på dina medarbetare som du själv inte uppfyller.

Ledarskapsutbildning som chefsutbildning

Att vara ny som chef är inte det lättaste. Skepsis liksom förväntningar är höga redan från början. En ledarskapsutbildning och en chefsutbildning hjälper dig att lägga en god grund inför din nya roll. Genom att du metodiskt och strukturerat går tillväga under din första tid blir det en bra språngbräda inför ditt framtida ledarskap. Det du ska fokusera på i början är att få en god inblick i organisationen och ditt team. Hur fungerar verksamheten? Vad har gruppen åstadkommit innan och vad är man stolta över? En god idé är att hålla intervjuer med teammedlemmarna, både för att etablera dig som ledare men också för att lära känna dina medarbetare bättre.

Ledarskapsutbildning är en smart investering

Att gå en ledarskapsutbildning som chefsutbildning är en smart investering. Där får du både en bra inblick i hur ett chefskap kan se ut med dess fallgropar och krav men även ett ledarskaps viktiga delar. Att hitta ett sätt att kombinera dessa båda roller är ett koncept som grundar för framgång. Du kan lära dig kunskaper inom ämnet som kommer ta dig en god bit på väg men det viktigaste verktyget för att bli en lyckad ledare kan redan finnas i din personlighet. Mycket handlar om ditt eget driv och din passion inför utmaningen att bli den bästa versionen av dig själv.

De viktigaste stegen för den som är ny i rollen

Som ny chef och ledare är ditt fokus att få dina medarbetares förtroende och respekt. När du har det kan du ta nästa steg. Under en ledarskapsutbildning eller en chefsutbildning kommer du att få lära dig de viktigaste stegen för dig som är ny i rollen. Prioritera rätt saker i början och du kommer att lägga en god grund för ditt fortsatta arbete som chef. Du har mycket att lära inför en ny position så stressa inte med att ta stora beslut. Lyssna på dina medarbetare men gör det som känns riktigt för dig.

Långsiktigt ledarskap vinner i längden

En omställningsprocess där man låter inhyrd personal ersätta kunnig personal, med långvarig erfarenhet från företaget och branschen, kanske sparar pengar för tillfället, men om kvaliteten blir lidande märks detta snart i form av minskat förtroende från kunderna, vilket kan slå tillbaka ganska hårt och direkt, genom sjunkande försäljningssiffror. Och då kan det visa sig att processen blir svår eller rentav omöjlig att köra baklänges – den kompetens som man har förlorat går inte att hämta tillbaka, eftersom den mest attraktiva personalen har hunnit sugas upp av andra företag.

Risker med fel personalpolitik

Det kan alltså finnas risker med en personalpolitik där inhyrd personal ersätter en del av de tillsvidareanställda, om man genomför den utan ha i förväg ha analyserat riskerna för kompetensförlust och dessutom ökad otrygghetskänsla, försämrad arbetsmiljö och andra stressfaktorer. Det finns nämligen en färsk rapport från Handels, baserad på information från SCB i kombination med en medlemsenkät, som visar att en hög andel inhyrd personal ökar stressnivån hos företagets fasta personal. Med längre anställningstid följer större erfarenhet och högre ansvarskänsla, och därmed får de tillsvidareanställda ofta fungera som ett slags extra resurs eller backup åt den inhyrda personalen. Men bemanningsföretagen har självklart kommit för att stanna i det svenska arbetslivet, och i vissa situationer har de klara fördelar på grund av ökad flexibilitet och en rad andra faktorer.

Långsiktigt ledarskap som prioriterar kvalitet

Ett långsiktigt ledarskap som prioriterar kvalitet på alla nivåer måste börja med att analysera och värdera företagets tillgångar. Liksom man i sin balansräkning värderar fasta tillgångar som anläggningar, byggnader och maskiner, måste man även sätta ett värde på personalen som ofta, inte minst inom tjänstesektorn, är bland de viktigaste resurserna.

Kompetenshöjande utbildning som ett viktigt verktyg

Ledarskap som tillämpar en personalpolitik som går ut på att skapa motivation, trygghet och arbetsglädje – med kompetenshöjande utbildning som ett viktigt verktyg – ger även utdelning rent företagsekonomiskt. Missnöjda anställda som blir illojala och vill byta arbetsplats är en hög kostnad, liksom missnöjda kunder, som man riskerar att förlora till en konkurrent. En ansvarslös och kortsiktig personalpolitik kan helt enkelt bli en dålig affär i längden. Men ett ledarskap som värderar arbetskraften högt har betydligt bättre möjligheter att styra organisationen genom det oberäkneliga ekonomiska klimat som verkar ha kommit för att stanna, åtminstone så långt framåt som det över huvud taget går att göra prognoser.

Ledarskapsutbildning-kommunikationLedarskapsutbildning för nya chefsämnen

Idag är det ofta svårt att locka unga medarbetare till att söka sig uppåt i en organisation. Det är inte självklart att det finns chefsämnen som väntar på att ta över rodret, när den äldre generationen stiger åt sidan, och detta är något som en ledarskapsutbildning behöver ta fasta på.

Att vara plikttrogen och arbeta många timmar per vecka är inget som majoriteten inom ”Generation Y” – födda på 80-talet eller senare – värderar särskilt högt, eftersom man har vuxit upp i en tid, då självförverkligande och frihet/fritid har blivit viktigare. Man vill i och för sig göra karriär, men är inte alltid beredd att betala ett lika högt pris för detta som tidigare generationer. Och just här är de ”mjuka” faktorerna som inspirerande chefer, spännande arbetsuppgifter och företagets profil särskilt viktiga.

Ledarskapsutbildning som odlar nya chefsämnen

En bra ledarskapsutbildning måste alltså bland mycket annat lära ut hur man ständigt odlar nya chefsämnen, vilket säkrar återväxten av uppskattade ledare. Nyligen publicerades en undersökning där man hade ställt frågor till 15.000 akademiker, anställda på drygt 100 företag, utifrån följande parametrar:

  • Arbetsgivarens rykte och image
  • Företagskultur
  • Lön och karriärvägar.
  • Nöjdhet (hur nöjda medarbetarna är utifrån ett helhetsperspektiv)
  • Lojalitet (hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare)

Fokus på karriärmöjligheterna

De företag som rankades högst hade alla stort fokus på karriärmöjligheterna. Man stöttade och inspirerade sina anställda och gav dem utmaningar, utvecklingsmöjligheter och vidareutbildning. Några av dem var verksamma inom IT-branschen som ju är känd för att tillämpa en mindre traditionell typ av ledarskap, och deras metoder är intressanta att lyfta fram i en ledarskapsutbildning. Hur gör man där för att hitta chefsämnen och försöka slussa dem vidare uppåt i organisationen?

Ledarskapsutbildning bidrar till att rekrytera chefsämnen

Det gäller att leta efter rätt personliga egenskaper, och därtill krävs det förstås personkännedom och ett stort mått av psykologisk kunskap, och en ledarskapsutbildning kan bidra till ökad medvetenhet om vad som krävs när man ska rekrytera chefsämnen. Även om personalavdelningen har kompetens på detta område, är det oftast de närmaste kollegerna och cheferna som har bäst möjlighet att upptäcka potentiella chefsämnen, eftersom de ser förmågan på nära håll. Men en högpresterande och ambitiös ung medarbetare är inte alltid motiverad att bli chef, med det ökade ansvar som detta innebär. Stresstålighet är också nödvändigt, och även ett visst mått av tålamod, en egenskap som inte alltid finns hos en ung och framåt person.

Skicka alla potentiella chefsämnen på en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning ger en god grund att stå på när det gäller att förstå vad som krävs av chefsämnen, och hur man identifierar och uppmuntrar rätt person. Så småningom lyckas man kanske slussa honom eller henne in i en chefsroll, men det kan vara klokt att vänta med en befordran tills man har hunnit observera honom/henne i utsatta situationer, för att exempelvis bedöma stresstålighet eller omdömesförmåga. Och i hela processen, som gärna kan få ta ett år eller mer, är det lämpligt att skicka alla potentiella chefsämnen på en ledarskapsutbildning som ett led i förberedelserna för den nya yrkesrollen. Med andra ord krävs det en hel del framförhållning och långsiktighet, för att ett generationsskifte ska fungera ”sömlöst” och utan komplikationer.

Ledarskap och ledarskapsmodell

En bra chef inspirerar medarbetarna till att engagera sig och satsa lite mer. I framgångsrika företag är lamporna i allmänhet tända lite längre. Ett engagemang av det här slaget uppstår bara om ledarskapet är bra. Det är enkelt att vara en populär chef – det är svårare att vara en uppskattad chef. En bra chef tvingas ibland även att fatta otrevliga beslut. Enligt ledarskapsteorier menar man att värderingar är viktiga. Att företaget har en stark värdegrund som styr medarbetarna i allt är viktigt i synnerhet då kontakten mellan människor blir alltmer komplex i den allt mer internationella affärsverksamheten.

De chefer som väljs till företaget bör passa ihop med dessa värderingar. Sedan beror det på företaget och branschen hurdana chefer som behövs i det aktuella företaget. Att leda genom att föregå med gott exempel är viktigt. Hela personalen följer med det som görs inom den högsta ledningen. Som ett sätt att säkerställa detta bör därför alla chefer få chansen att gå på Ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning.

Ledarskapsutbildning för framtiden

Två omständigheter blir viktigare än tidigare: Cheferna ska ha god kommunikationsförmåga, och de ska vara beredda på att arbeta hårt. Det krävs många arbetstimmar och ett stort intellekt om vi vill överleva i den allt hårdare konkurrenssituationen. Spelreglerna bestäms utanför norden, och vi måste anpassa oss till dem om vi vill ingå i den globala ekonomin. Cheferna skall därför gå på ledarskapsutbildning så att de fullt ut förstår dessa globala spelregler.

Nu kommer det till exempel mycket begåvade och välutbildade personer från Asien, och de är beredda att studera och arbeta så gott som dygnet runt. Det kommer inte att vara enkelt att mäta sig med dem. Men för att kunna utföra sitt arbete fullt ut bör en god chef även ha god balans mellan arbetslivet och privatlivet. Det finns goda chefer i företagen men man kan bli oroad över huruvida dessa chefer har en tillräckligt bra uppfattning om hur hård den globala konkurrensen kommer att vara och hur stora förändringar den kommer att kräva av oss alla.

Det bästa sättet att utvecklas till en god ledare är genom utmaningar. Företagen borde låta förmågorna pröva sina vingar också under hårda förhållanden, samtidigt som man kan kontinuerligt erbjuda dem stöd i form av bra ledarskapsutbildning.

Ledarskapsutbildning i coachande ledarskap

Coachande ledarskap är en bra och lärorik ledarskapsutbildning. Vad innebär egentligen ett coachande ledarskap? För att kunna svara på den frågan får vi börja från början. Coachning kommer från USA och användes mest inom idrotten, men efter ett tag såg man hur användbar coachningen är, även på företags- och organisationsnivå. Den fungerar utmärkt för att vägleda och utveckla individerna inom en verksamhet och bidrar till ökad måluppfyllelse och engagemang.

Som coach länken mellan nuläget och målet

Coachens roll i denna process är just vägledande och stöttande, att vara en samtalspartner och lyssnare och att hela tiden se till att individen håller målet i fokus. Själva förändringsarbetet utför dock individen själv och i ett coachande ledarskap är du som coach länken mellan nuläget och målet. Samtalet mellan coachen och individen är mycket viktigt i coachning. Ni bör träffas regelbundet, för att få en effektiv och givande avstämning av hur arbetet fortskrider.

Går det för lång tid finns risk för att arbetet avstannar, t ex beroende på ett oväntat hinder av något slag, som den som blir coachad inte lyckas ta sig över på egen hand. Med frekventa möten minimeras den risken, eftersom alla hinder kan fångas upp och bearbetas snabbare.

Frågor i ett coachande ledarskap

Samtalet i ett coachande ledarskap bygger till stor del på frågor från dig som coach. Genom rätt frågor kan du trigga igång processer och tankar som individen annars inte skulle blivit medveten om. Frågorna ska öppna upp för nya synsätt, nytt tänkande, nya banor och mynna ut i konkret handling som tar individen mot dennes uppsatta mål. Om du som coach märker att individen har klivit in på en väg som inte kommer att leda mot målet, måste du få tillbaka honom eller henne på rätt bana igen.

Väl avvägda frågor ska få individen att själv inse vart vägen bär. Genom att lyssna uppmärksamt på svaren märker du om du lyckas nå fram och avstämningsmötena blir än mer viktiga. Kanske behöver ni öka antalet möten en period, för att säkerställa att målet är i fokus igen och att individen tar bästa vägen dit.

Coachning börjar med en ledarskapsutbildning

Coachning börjar alltid i nutid och slutar i framtid. Inom coachning är det viktigt att du som coach har rätt synsätt på din roll. Du är inte en mentor, eftersom det i mentorsrollen ligger att handleda, lära ut och visa hur individen ska göra. Du är heller inte en terapeut, eftersom denne utför behandlingar av symtom och problem.

I ett coachande ledarskap är det alltid individen som själv skapar sin framgång och utför själva förändringsarbetet. Som coach ska du bygga upp och lyfta fram viljan, kraften och modet att gå mot målet och korsa mållinjen. Coachning innebär att du går vid sidan om individen, lotsar och bistår, frågar och svarar och följer med på den spännande utvecklingsresan. Du är drivande men inte styrande, du är oljan, men inte motorn.

Ledarskapsutbildning Utbildning i ledarskapFrämja individens utveckling

I det coachande ledarskapet ligger att du som ledare inser att din första uppgift är att främja individens utveckling. Detta är inte så lätt som det låter, eftersom du som coach bär på en mängd erfarenheter och kunskaper, som det är väldigt lätt att vilja överföra till den som blir coachad.

Självklart måste du kunna ge råd och stötta utifrån dina upplevelser och från händelser som du varit med om, men det gäller att hela tiden ställa det i relation till individens egna mål och vägar till det målet. Häri ligger kärnan i coachning och, rätt använd, leder ett coachande ledarskap till önskad förändring, förnyelse och utveckling. Allt ett detta lär du dig på vår ledarskapsutbildning Coachande ledarskap.

Ledarskapsutbildning ger ökad kompetens

Var tredje svensk känner sig överkvalificerad för sitt jobb, enligt en färsk undersökning från Randstad. Man skulle kunna tro att detta enbart är en fördel, men även om det naturligtvis är bättre att vara överkvalificerad än underkvalificerad, kan det ändå påverka både motivation och prestation negativt. En ledarskapsutbildning lär bland annat ut hur viktigt det är med rätt matchning mellan arbetsuppgifter och personal.

Att ta vara på alla sina medarbetares kompetens är viktigt om man vill bli en bra chef. Även om det kanske inte går att skräddarsy arbetsuppgifterna efter varje individs kompetens, bör man ändå försöka titta på möjligheterna att utöka varje persons ansvar så att det finns lagom mycket utmaningar i vardagen, i förhållande till vars och ens kompetens. Kanske vet man inte tillräckligt mycket om de anställdas kapacitet, men då bör man ta reda på detta exempelvis genom medarbetarsamtal, något som en ledarskapsutbildning kan ge tips om.

Ledarskapsutbildning lär dig se kompetens bättre

Det handlar helt enkelt om att ha rätt personal på rätt plats. Då får man bäst resultat och därmed förbättras lönsamheten. Kanske kan man som chef hitta chefsämnen inom organisationen, som antingen redan har kunskaper för att bli befordrade eller kan få det genom kompetenshöjande utbildningar. På en ledarskapsutbildning får man verktyg för att ta vara på medarbetarnas kompetens bättre.

Verktyg för att genomföra förbättringar

I nämnda undersökning framkom också att 15 % känner sig underkvalificerade, och att hitta dessa personer och hjälpa dem att få bättre kompetens, exempelvis genom lämpliga kurser, är också till stor nytta för hela organisationen. Det blir en kvalitetshöjande åtgärd genom att öka individens självförtroende och arbetsglädje, vilket även förbättrar prestationen väsentligt. Detta är bara ett av många exempel på hur man kan öka sin medvetenhet genom en bra ledarskapsutbildning, där man både analyserar den nuvarande situationen på sin avdelning och lär sig hitta rätt verktyg för att genomföra förbättringar.

Ledarskapsutbildning Ledare men inte chef

Att hålla sitt ledarskap fräscht och up-to-date är betydelsefullt för alla som leder andra, inte minst för dig som är ledare men inte chef. Din ledarposition är speciellt utsatt, då du har mycket ansvar och kraven är högt ställda. Du sitter på en stol mitt emellan gruppens medlemmar och den formella chefen, vilket ibland kan vara knepigt ur ledarsynpunkt. Vem ska gruppmedlemmarna följa? Det är viktigt att ansvarsförhållandet är klargjort från början så att du kan agera i enlighet med de befogenheter du har. Det ska inte råda några tveksamheter om till vem medlemmarna ska vända sig till i olika frågor.

Kom ihåg att du måste respektera dig själv

Vanligast är att du som är ledare men inte chef ansvarar för arbetsledningen och den kortsiktiga planeringen av verksamheten och att chefen tar hand om löner och långsiktig verksamhetsutveckling. För att du ska kunna upprätthålla ett aktivt och respekterat ledarskap behöver du först och främst komma underfund med vem du är som ledare och vilka kunskaper du har. Ge dig själv lite tid att reflektera över detta och var ärlig i dina svar. Kom ihåg att du måste respektera dig själv och det du står för, annars blir det näst intill omöjligt för medlemmarna i din grupp att följa dig.

Olika individer behöver olika typ av ledarskap

Olika individer behöver olika typ av ledarskap, det kommer du i rollen som ledare men inte chef snart att upptäcka. Till viss del har detta naturliga orsaker, t ex har en nyanställd gruppmedlem behov av mer ledning än en erfaren. Andra saker som spelar in är motivationsgrad och intresse för arbetsuppgiften och för gruppen som helhet. En oengagerad gruppmedlem kräver mer av dig än någon som är väldigt motiverad och på hugget. Någon kanske alltid sätter sig själv främst, på bekostnad av gruppen, vilket kräver din uppmärksamhet som ledare. Kontentan är att du behöver lära känna din grupp och dess individer för att kunna leda dem på bästa sätt.

Kommunicera rätt i ditt ledarskap

Ditt sätt att kommunicera har stor inverkan på ditt ledarskap. Det gäller både det du säger och det du inte säger. Din verbala kommunikation bör präglas av tydlighet och enkelhet, så att du är lätt att förstå och inte kan misstolkas. När du har rollen som ledare men inte chef är även det du inte säger av betydelse. Om du t ex aldrig plockar ut diskmaskinen signalerar du att detta är oviktigt. Om du inte fikar med gruppen visar du att du saknar intresse för dem och deras vardag. Om du hälsar på vissa men inte på alla kommunicerar du att alla inte är lika viktiga, och så vidare.

Vinna teammedlemmarnas respekt för dig som ledare

En av svårigheterna med att vara ledare men inte chef är att åstadkomma ett ledarskap där gruppens medlemmar verkligen vill följa dig och inte gör det bara för att de måste. För att nå dithän måste du vinna medlemmarnas respekt för dig som ledare och de måste kunna se att du vill leda dem. De genomskådar direkt en ledare som bara använder gruppen som språngbräda för att komma upp sig i organisationen.

Likaså upptäcker de om ledaren alltid tar åt sig all ära för gruppens framgångar, utan att lyfta fram och premiera dem som verkligen har gjort jobbet. En respekterad ledare, som gruppen gärna följer, har alltid teamet i fokus och guidar dem framåt genom att staka ut riktningen, visualisera målet och entusiastiskt företa sig resan mot framgång tillsammans med gruppen.

Ledarskapsutbildning – vidareutveckla ditt ledarskap

Ledarskapsutbildning i professionellt ledarskap. Att vara ledare handlar inte bara om att sätta upp start och mål och sedan driva medarbetarna framåt. I sin mest framgångsrika form drivs arbetsplatsen framåt av egen kraft. Gruppen samverkar för att nå uppsatta mål och individerna drar nytta av varandras respektive styrkor i rätt lägen. Du är den respekterade ledaren som inspirerar och entusiasmerar gruppen. Målinriktning, viljestyrka, samarbete, ödmjukhet och respekt präglar arbetsplatsen. Resultaten låter inte vänta på sig.

Ledarskapsutbildning för coachande ledarskap

Ledarskapsutbildning i Coachande ledarskap ger dig en tydlig och enkel process att följa, effektiva verktyg att använda och praktisk träning av dina nyvunna kunskaper. Du får konkreta verktyg som du som ledare direkt kan applicera i din vardag.

Ledarskapsutbildning i konflikthantering

Ledarskapsutbildning i Konflikthantering lär dig och reder ut begreppen runt konflikter, vad de är och vad de inte är och hur ett ansvarsfullt förhållningssätt bidrar till att konflikter hålls på avstånd. Ledarskapskurs i konflikthantering ger dig verktygen för konstruktiv konfliktlösning och hjälper dig se lösningar på problemen på svåra och besvärliga situationer.

Ledarskapsutbildning i utvecklingssamtal

Ledarskapskurs som lär dig att leda och genomföra utvecklingssamtal och på bästa sätt strukturera ditt samtal, hantera orimliga krav och ge konstruktiv kritik. Du får även praktiska redskap såsom checklistor och verktyg för kommunikation, lär dig konsten att utvärdera prestation och kompetens och förbereder dig inför lönesamtalet.

LedarskapsutbildningarLedarskapsutbildning för dig som är Ny som chef

Ledarskapsutbildning för som är Ny som chef där du lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, coacha och kommunicera med dina medarbetare, skapa motivation och engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår. Du får dessutom en introduktion till hur du genomför utvecklande medarbetarsamtal och lär dig grundläggande arbetsrätt.

Ledarskapsutbildning i att leda andra

Ny som chef – att leda andra och vara ny som chef. Hur ser en ledare egentligen ut? Svaren på detta och mycket mer får du i ledarskapsutbildningen Ny som chef. Kursen hjälper dig utveckla din personliga ledarstil och du får lära dig forma ditt framgångsrika ledarskap genom bland annat kreativt samarbete och motivation på nytt sätt. Det är en riktigt bra ledarskapsutbildning.